logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
S01  Ep. 01 Pò jūn hǒuyuru kè 25'   2    0    0 
S01  Ep. 02 Bukyoku no shukugō (sadame) 25'   1    0    0 
S01  Ep. 03 Honorable Pledge 25'   1    0    0 
S01  Ep. 04 Sōkinochigiri 25'   1    0    0 
S01  Ep. 05 Yamishi teikoku 25'   1    0    0 
S01  Ep. 06 Akakieiketsu 25'   1    0    0 
S01  Ep. 07 Kanashimi no rokuzon 25'   1    0    0 
S01  Ep. 08 Keikoku ni kodamasuru wa… 25'   1    0    0 
S01  Ep. 09 Teito ni sasu kage 25'   1    0    0 
S01  Ep. 10 Kodokunaru kōtei 25'   1    0    0 
S01  Ep. 11 Hokushin ki ki 25'   1    0    0 
S01  Ep. 12 Gekka no kō ki 25'   1    0    0 
S01  Ep. 13 Ni tenjin mikoto 25'   1    0    0 
S01  Ep. 14 Tō kiba kai atama 25'   1    0    0 
S01  Ep. 15 Hagun no dōhyō 25'   1    0    0 
S01  Ep. 16 Ten (ama) hamu don ookami 25'   1    0    0 
S01  Ep. 17 Fushi no kizuna 25'   1    0    0 
S01  Ep. 18 Hasu toori tera enjō 25'   1    0    0 
S01  Ep. 19 Wakatareshi hoshi 25'   1    0    0 
S01  Ep. 20 Dōran no makuake 25'   1    0    0 
S01  Ep. 21 Hifun no hakui 25'   1    0    0 
S01  Ep. 22 Teito sakusō (sakusō) 25'   1    0    0 
S01  Ep. 23 Gekitotsu 25'   1    0    0 
S01  Ep. 24 Bōsō seshi shukugō 25'   1    0    0 
S01  Ep. 25 Don ookami kami 25'   1    0    0 
S01  Ep. 26 Enbu no hate 25'   1    0    0