logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 Raikyaku 5'   3    0    0 
Ep. 02 Episodio 02 5'   2    1    0 
Ep. 03 Episodio 03 5'   4    0    0 
Ep. 04 Episodio 04 5'   2    1    0 
Ep. 05 Episodio 05 5'   3    0    0 
Ep. 06 Episodio 06 5'   2    1    0 
Ep. 07 Episodio 07 5'   2    1    0 
Ep. 08 Episodio 08 5'   3    0    0 
Ep. 09 Episodio 09 5'   3    0    0 
Ep. 10 Episodio 10 5'   2    0    0 
Ep. 11 Episodio 11 5'   3    0    0 
Ep. 12 Episodio 12 5'   3    0    0 
Ep. 13 Episodio 13 5'   2    0    0