logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 Diskjockey 8'   5    0    0 
Ep. 02 Exercise 8'   6    0    0 
Ep. 03 Mister 8'   6    0    0 
Ep. 04 Appeal 8'   4    0    0 
Ep. 05 Girlfriend 8'   4    0    0 
Ep. 06 Fisherman 8'   4    0    0 
Ep. 07 Disguise 8'   3    1    0 
Ep. 08 Project 8'   4    0    0 
Ep. 09 Unity 8'   2    2    0 
Ep. 10 Radio 8'   2    2    0 
Ep. 11 A 8'   4    0    0 
Ep. 12 Distress 8'   4    0    0 
Ep. 13 Monochrome³ 8'   3    1    0