logo AnimeClick.it
foto autore
Nome:
Mari Yamazaki
Nome in Kanji:
ヤマザキマリ
Tipo:
PERSONA
Sesso:
F
Data di nascita:
20/04/1967
Blog:
http://moretsu.exblog.jp

Lavori:
2006 - Moretsu! Itaria Kazoku  (Storia)  Giappone
2006 - Moretsu! Itaria Kazoku  (Disegni)  Giappone
2008 - Italia Kazoku: Fuurin Kazan  (Disegni)  Giappone
2008 - Italia Kazoku: Fuurin Kazan  (Storia)  Giappone
2008 - Soredeha sassoku Buonappetito!  (Storia)  Giappone
2008 - Soredeha sassoku Buonappetito!  (Disegni)  Giappone
2008 - Thermae Romae  (Storia)  Giappone
2008 - Thermae Romae  (Disegni)  Giappone
2011 - Giacomo Foscari  (Disegni)  Giappone
2011 - Giacomo Foscari  (Storia)  Giappone
2011 - Pil  (Disegni)  Giappone
2011 - Pil  (Storia)  Giappone
2013 - Plinius  (Disegni)  Giappone
2013 - Plinius  (Storia)  Giappone
2013 - Steve Jobs  (Disegni)  Giappone
2013 - Steve Jobs  (Storia)  Giappone
2018 - Olympia Kyklos  (Disegni)  Giappone
2018 - Olympia Kyklos  (Storia)  Giappone
2020 - Extra Olympia Kyklos  (Soggetto originale)  Giappone
2022 - Thermae Romae Novae  (Soggetto originale)  Giappone