logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 La Gal suprema / Le regole delle Gals! 25'   4    0    0 
Ep. 02 Un'indagine da thriller 25'   2    0    0 
Ep. 03 Le mèches rosse del batticuore 25'   2    0    0 
Ep. 04 Fortunata in amore? 25'   2    0    0 
Ep. 05 Fine di un'amicizia 25'   2    0    0 
Ep. 06 Arrivano i mini-investigatori 25'   2    0    0 
Ep. 07 Messaggi misteriosi 25'   1    0    0 
Ep. 08 Il cuore di Miyu 25'   2    0    0 
Ep. 09 Il rapimento di Sayo 25'   2    0    0 
Ep. 10 Un rivale per Yuya! 25'   2    0    0 
Ep. 11 I pretendenti di Ran 25'   2    0    0 
Ep. 12 Una promessa da mantenere 25'   2    0    0 
Ep. 13 Il cambiamento di Ran 25'   1    0    0 
Ep. 14 Maki, aspirante Gal 25'   1    0    0 
Ep. 15 Gara di snowboard 25'   1    0    0 
Ep. 16 Anniversario d'amore 25'   1    0    0 
Ep. 17 Un cuore palpitante 25'   1    0    0 
Ep. 18 Scontro finale 25'   1    0    0 
Ep. 19 L'estate di una Gal 25'   1    0    0 
Ep. 20 Il primo amore di Mami 25'   1    0    0 
Ep. 21 Il campionato di ginnastica 25'   1    0    0 
Ep. 22 La reginetta del liceo 25'   1    0    0 
Ep. 23 Un professore allo scoperto 25'   1    0    0 
Ep. 24 Delusione d'amore 25'   1    0    0 
Ep. 25 La proposta di Yamato 25'   1    0    0 
Ep. 26 Ran super-poliziotta 25'   1    0    0 
Ep. 27 Tatsukichi Junior 25'   1    0    0 
Ep. 28 Yūya ♡ Naku naku → Otoko wo kataru 25'   0    0    0 
Ep. 29 Mamirin ♡ Rabu rabu → Yūya ni horeru 25'   0    0    0 
Ep. 30 Bukuro ♡ Guru guru 25'   0    0    0 
Ep. 31 Uerukamu ♡ Uki uki → Kaiten! Pāmu Tsurī 25'   0    0    0 
Ep. 32 Ran-pyon ♡ Ira ira → Aratana raibaru!? 25'   0    0    0 
Ep. 33 Kasumi ♡ Muka muka → Ribenji daisakusen! 25'   0    0    0 
Ep. 34 Aya-ppe ♡ Uru uru → Otohata byō 25'   0    0    0 
Ep. 35 Renai yohō ♡ Moya moya 25'   0    0    0 
Ep. 36 Onsen ♡ Biba biba → Kita no yukemuri Gyaru jiken 25'   0    0    0 
Ep. 37 Himitsu ♡ Bare bare → Mamirin no kiki! 25'   0    0    0 
Ep. 38 Kokoro ♡ Jin jin → Otohata no kotoba 25'   0    0    0 
Ep. 39 Seiya ♡ Rin rin → Koi no hijō beru 25'   0    0    0 
Ep. 40 Ran-pyon ♡ Kura kura → Sayo ni naru!? 25'   0    0    0 
Ep. 41 Shibuya senshi ♡ Nazo nazo → Maru-kyū Mūn 25'   0    0    0 
Ep. 42 Taizō ♡ Nori nori → Keikan yōsei purojekuto! 25'   0    0    0 
Ep. 43 Junjō ♡ Moji moji → Rie no koi bana 25'   0    0    0 
Ep. 44 Junshoku ♡ Shiku shiku → Odaiba shāku saigo no hi! 25'   0    0    0 
Ep. 45 Koi moyō ♡ Iro iro → Barentain dē 25'   0    0    0 
Ep. 46 Koi moyō ♡ Iro iro → Barentain dē 25'   0    0    0 
Ep. 47 Kasumi ♡ Poka poka → Akogare no kōto 25'   0    0    0 
Ep. 48 Gyaru batoru ♡ Gan gan → Mamirin hakyoku!? – 25'   0    0    0 
Ep. 49 Shōshin ♡ Hiri hiri → Miyu no kaerubasho 25'   0    0    0 
Ep. 50 Koi no giwaku ♡ Zawa zawa → Tsumetai harukaze 25'   0    0    0 
Ep. 51 Yūjō ♡ Niko niko → Kokoro no ID purēto 25'   0    0    0 
Ep. 52 Sayonara ♡ Ran-Ran → Shibuya no sora wa kawarinaku 25'   0    0    0