logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 Chi, maigo ni naru. 3'   5    0    0 
Ep. 02 Chi, hirowareru. 3'   4    0    0 
Ep. 03 Chi, hidoi me ni au. 3'   4    0    0 
Ep. 04 Chi, wasureru. 3'   4    0    0 
Ep. 05 Chi, hajimeru. 3'   4    0    0 
Ep. 06 Chi, tsuzukeru. 3'   4    0    0 
Ep. 07 Chi, gakkari suru. 3'   4    0    0 
Ep. 08 Chi, rikai suru. 3'   4    0    0 
Ep. 09 Chi, omoidasu. 3'   4    0    0 
Ep. 10 Chi, yume wo miru. 3'   4    0    0 
Ep. 11 Chi, hikitorareru. 3'   4    0    0 
Ep. 12 Chi, kimaru. 3'   4    0    0 
Ep. 13 Chi, koufun suru. 3'   4    0    0 
Ep. 14 Chi, morau. 3'   4    0    0 
Ep. 15 Chi, asobu. 3'   3    0    0 
Ep. 16 Chi, jama suru. 3'   3    0    0 
Ep. 17 Chi, nigedasu. 3'   4    0    0 
Ep. 18 Chi, sanpo suru. 3'   4    0    0 
Ep. 19 Chi, tanken suru. 3'   4    0    0 
Ep. 20 Chi, futatabi maigo ni naru. 3'   3    0    0 
Ep. 21 Chi, byouin ni iku - zenpen 3'   3    0    0 
Ep. 22 Chi, byouin ni iku - chuhen 3'   3    0    0 
Ep. 23 Chi, byouin ni iku - kouhen 3'   3    0    0 
Ep. 24 Chi, iyagaru. 3'   2    0    0 
Ep. 25 Chi, kodawaru. 3'   2    0    0 
Ep. 26 Chi, erabu. 3'   2    0    0 
Ep. 27 Chi, gokai suru. 3'   2    0    0 
Ep. 28 Chi, tsume wo kirareru. 3'   2    0    0 
Ep. 29 Chi, ashidome suru. 3'   2    0    0 
Ep. 30 Chi, tsurareru. 3'   2    0    0 
Ep. 31 Chi, rusuban suru. - zenpen 3'   2    0    0 
Ep. 32 Chi, rusuban suru. - kouhen 3'   2    0    0 
Ep. 33 Chi, mitsukeru. 3'   2    0    0 
Ep. 34 Chi, mitagaru. 3'   2    0    0 
Ep. 35 Episodio 35 3'   2    0    0 
Ep. 36 Episodio 36 3'   2    0    0 
Ep. 37 Episodio 37 3'   2    0    0 
Ep. 38 Episodio 38 3'   2    0    0 
Ep. 39 Episodio 39 3'   2    0    0 
Ep. 40 Episodio 40 3'   2    0    0 
Ep. 41 Episodio 41 3'   2    0    0 
Ep. 42 Episodio 42 3'   2    0    0 
Ep. 43 Episodio 43 3'   2    0    0 
Ep. 44 Episodio 44 3'   2    0    0 
Ep. 45 Episodio 45 3'   2    0    0 
Ep. 46 Episodio 46 3'   2    0    0 
Ep. 47 Episodio 47 3'   2    0    0 
Ep. 48 Episodio 48 3'   2    0    0 
Ep. 49 Episodio 49 3'   2    0    0 
Ep. 50 Episodio 50 3'   2    0    0 
Ep. 51 Episodio 51 3'   2    0    0 
Ep. 52 Episodio 52 3'   2    0    0 
Ep. 53 Episodio 53 3'   2    0    0 
Ep. 54 Episodio 54 3'   2    0    0 
Ep. 55 Episodio 55 3'   2    0    0 
Ep. 56 Episodio 56 3'   2    0    0 
Ep. 57 Episodio 57 3'   2    0    0 
Ep. 58 Episodio 58 3'   2    0    0 
Ep. 59 Episodio 59 3'   2    0    0 
Ep. 60 Episodio 60 3'   2    0    0 
Ep. 61 Episodio 61 3'   2    0    0 
Ep. 62 Episodio 62 3'   2    0    0 
Ep. 63 Episodio 63 3'   2    0    0 
Ep. 64 Episodio 64 3'   2    0    0 
Ep. 65 Episodio 65 3'   2    0    0 
Ep. 66 Episodio 66 3'   2    0    0 
Ep. 67 Episodio 67 3'   2    0    0 
Ep. 68 Episodio 68 3'   2    0    0 
Ep. 69 Episodio 69 3'   2    0    0 
Ep. 70 Episodio 70 3'   2    0    0 
Ep. 71 Episodio 71 3'   2    0    0 
Ep. 72 Episodio 72 3'   2    0    0 
Ep. 73 Episodio 73 3'   2    0    0 
Ep. 74 Episodio 74 3'   2    0    0 
Ep. 75 Episodio 75 3'   2    0    0 
Ep. 76 Episodio 76 3'   1    1    0 
Ep. 77 Episodio 77 3'   2    0    0 
Ep. 78 Episodio 78 3'   2    0    0 
Ep. 79 Episodio 79 3'   2    0    0 
Ep. 80 Episodio 80 3'   2    0    0 
Ep. 81 Episodio 81 3'   2    0    0 
Ep. 82 Episodio 82 3'   2    0    0 
Ep. 83 Episodio 83 3'   2    0    0 
Ep. 84 Episodio 84 3'   2    0    0 
Ep. 85 Episodio 85 3'   2    0    0 
Ep. 86 Episodio 86 3'   2    0    0 
Ep. 87 Episodio 87 3'   2    0    0 
Ep. 88 Episodio 88 3'   2    0    0 
Ep. 89 Episodio 89 3'   2    0    0 
Ep. 90 Episodio 90 3'   2    0    0 
Ep. 91 Episodio 91 3'   2    0    0 
Ep. 92 Episodio 92 3'   2    0    0 
Ep. 93 Episodio 93 3'   2    0    0 
Ep. 94 Episodio 94 3'   2    0    0 
Ep. 95 Episodio 95 3'   2    0    0 
Ep. 96 Episodio 96 3'   2    0    0 
Ep. 97 Episodio 97 3'   2    0    0 
Ep. 98 Episodio 98 3'   2    0    0 
Ep. 99 Episodio 99 3'   2    0    0 
Ep. 100 Episodio 100 3'   1    0    0 
Ep. 101 Episodio 101 3'   1    0    0 
Ep. 102 Episodio 102 3'   1    0    0 
Ep. 103 Episodio 103 3'   1    0    0 
Ep. 104 Episodio 104 3'   1    0    0