logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 00 (Special) Ninovo 24'   30    6    1 
Ep. 01 Yaha-kui Zashunina 24'   40    2    0 
Ep. 02 Novo 24'   33    3    0 
Ep. 03 Wam 24'   27    1    0 
Ep. 04 Rotowa 24'   25    2    0 
Ep. 05 Nanoka 24'   24    4    0 
Ep. 06 Tetrok 24'   24    4    0 
Ep. 06.5 (Special) Ekwari 24'   4    4    1 
Ep. 07 Sansa 24'   23    2    0 
Ep. 08 Talnel 24'   20    5    0 
Ep. 09 Nanomis-hein 24'   14    9    3 
Ep. 10 Towanosakiwa' 24'   15    5    3 
Ep. 11 Wanoraru 24'   13    2    0 
Ep. 12 ⊿Γ≡ 24'   11    11    3