logo AnimeClick.it

  Titolo   Prezzo Uscita Editore  
Dagashi Kashi 1 Primo 6,00 € 15/03/2017 Italia  JPOP  20  2  3
Dagashi Kashi 2 6,00 € 17/05/2017 Italia  JPOP  8  0  0
Dagashi Kashi 3 6,00 € 12/07/2017 Italia  JPOP  9  1  1
Dagashi Kashi 4 6,00 € 21/09/2017 Italia  JPOP  5  1  0
Dagashi Kashi 5 6,00 € 15/11/2017 Italia  JPOP  6  0  0
Dagashi Kashi 6 6,00 € 17/01/2018 Italia  JPOP  4  2  0
Dagashi Kashi 7 6,00 € 21/03/2018 Italia  JPOP  7  0  0
Dagashi Kashi 8 6,00 € 23/05/2018 Italia  JPOP  7  1  0
Dagashi Kashi 9 6,00 € 11/07/2018 Italia  JPOP  6  1  0
Dagashi Kashi 10 6,00 € 10/10/2018 Italia  JPOP  6  1  0
Dagashi Kashi 11 Ultimo 6,00 € 07/11/2018 Italia  JPOP  7  2  0