logo AnimeClick.it

Elenco degli episodi
  Titolo Durata Valutazioni
Ep. 01 This Miracle Trembles 24'   24    18    3 
Ep. 02 Poisonous Meeting 24'   16    7    5 
Ep. 03 Episodio 03   15    9    0 
Ep. 04 Episodio 04   8    9    1 
Ep. 05 Episodio 05   17    2    0 
Ep. 06 Episodio 06   19    1    2 
Ep. 07 Episodio 07   15    2    0 
Ep. 08 Episodio 08   23    0    0 
Ep. 09 Episodio 09   14    3    0 
Ep. 10 Episodio 10   10    7    0 
Ep. 11 Episodio 11   13    3    1 
Ep. 12 Episodio 12   18    4    0